Dla wierzyciela

Działam na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, jednak wierzyciel może wybrać mnie do prowadzenia spraw z całego obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. We wniosku egzekucyjnym wystarczy wpisać, że wierzyciel korzysta z prawa wyboru komornika. 

Wyjątek stanowią sprawy o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy i spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W wymienionych sprawach postępowanie może prowadzić jedynie komornik właściwy ze względu na położenie nieruchomości.

Do wniosku proszę dołączyć oryginał tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności. Po zarejestrowaniu sprawy i określeniu wysokości planowanych wydatków, wyślę wezwanie do uiszczenia zaliczki.

Kontakt ze mną możliwy jest drogą mailową, telefonicznie lub osobiście w kancelarii. Chętnie porozmawiam o przebiegu postępowania i podjętych czynnościach w celu wyegzekwowania należności. Oferuję całą moją wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Razem z pracownikami jesteśmy zaangażowani w każdą prowadzoną sprawę. Zależy nam na skuteczności.